23.05.2018

Junnikkala Oy jatkaa kasvaen ja kehittyen – Suomen ensimmäinen TC-kanavakuivaamo modernisoi sahaa ja nostaa kapasiteettia

Kasvatamme sahatavaratuotantoamme Kalajoella ja lisäämme kuivauskapasiteettia hankkimalla Suomen ensimmäisen TC-kanavakuivaamon ja asentamalla röntgenmittarit tukinlajittelulinjoille sahoillamme.

Tuleva kuivaamomme on valmistuessaan ainoa Suomessa, joka mahdollistaa käyttäjälle erimittaisten ja eri puulajien vapaan yhdistelyn. Kesällä alkavat kuivaamon perustusten teot, laitetoimitukset saapuvat lokakuussa ja uusi kuivaamo on käynnissä maaliskuussa 2019. Investoinnin tuloksena Kalajoen ja Oulaisten laitosten yhteenlaskettu tuotantomäärä nousee yli 400 000 kuutioon.

Valitsimme TC-kanavakuivaamon, koska se on energiatehokas, joustavin ja taloudellisin ratkaisu. Sen avulla voimme kuivata vapaasti erimittaista puutavaraa. Lisäksi kuivaamon tuottama laatu on korkea ja kapasiteetti suuri pienellä energiankulutuksella.

Uudistamme myös tukinlajittelua asentamalla röntgenmittarit tukinlajittelulinjoihin Oulaisten sahalla elokuussa ja Kalajoella syyskuussa. Koska röntgenmittaus mahdollistaa tarkan kuoren mittauksen, voimme hyödyntää raaka-aineen paremmin. Alueemme keskimääräistä pienempi puuston rakenne huomioiden pystymme mittauksella erottelemaan eri rungon osat paremmin, ja voimme hyödyntää käytössä olevia erikoismittoja ja latvakokoja. Tällä saavutetaan tasaisempi asiakaslaatu.

Kanavakuivaamon Junnikkala Oy:lle toimittaa Valutec Oy ja mittarit suomalainen Limab Oy.

Paluu raaka-ainemarkkinoille uudella mallilla

Kaksi viikkoa sitten reagoimme ylikuumentuneeseen markkinatilanteeseen tavalla, joka oli poikkeuksellinen, mutta välttämätön. Ulostulomme seurauksena syntyi keskustelua ja kommentointia, niin kuin oli tarkoituskin. Palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista ja ymmärtäväistä; mekin haluamme varmistaa metsän omistajille hyvän tilin, omistajalleen kauaskantoisesti tuottavaa metsää vaarantamatta. Asian ydinhän on edelleen siinä, että kuitupuukauppaa tehdään tukin hinnalla.

Sahojen tuotanto Suomessa ei tule kasvamaan ilman uusia sahahankkeita. Tukin käyttömäärä ei siis tule lisääntymään, vaikka kovassa kysyntänousussa olevaa kuitupuuta tarvitaan kemiallisen metsäteollisuuden hankkeisiin.
Kuten kaksi viikkoa sitten totesimme: Pidämme tärkeänä puukaupan tasaisuutta ja sitä, että metsänomistajan tiliin ei tule vaikutusta. Yksikköhintojen tukissa, kuidussa ja muissa artikkeleissa on muututtava. Siten saadaan yhteiskunnallisesti koko metsäteollisuuteen pitkäjänteisyyttä ja selkärankaa yli globaalien markkinavaihteluiden. Oikeanlainen hinnoittelu luo uskoa sahatoiminnan kehittämiseen, ja sen seurauksena arvokkaimman rungon osan, tukin, käytön lisäämiseen.

Palaamme ostolle tällä viikolla uudistetulla mallilla. Otamme käyttöön lyhyiden mittojen käytön katkonnassa, nyt myös kuusen osalta. Lyhyet mitat kohdistuvat latvahalkaisijaltaan alle 20 senttiseen puuhun ja jalostuspaikkana on Oulainen. Männyssä lyhyet mitat ovat olleet jo käytössä osittain ison Japanin osuutemme vuoksi, mutta nyt lisäämme niiden osuutta entisestään.

Sahatavaramarkkinan nykytilanne tukee pienempien läpimittojen jalostamista. Uudistetussa mallissa korostuu myös viestimme liian korkeasta tukin hinnasta ja metsäomistajatilin säilymisestä.

Kalle Junnikkala
Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja

Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä alla oleva lomake ja Junnikkalan puunhankintaosaston henkilökunta ottaa yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.