Ota yhteyttä

Ympäristö

Ihmisen ja luonnon parhaaksi

Metsässä on koko maapallon tulevaisuus – siksi kunnioitammekin puunhankinnassa niin metsän myyjää, raaka-ainetta kuin ympäristöäkin.

Puunhankinnassamme suosimme suomalaisen metsäluonnon moninaisuutta, minimoimme haitalliset vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen sekä otamme huomioon maisemalliset tekijät jo hakkuiden suunnitteluvaiheessa.

Kannustamme myös puukaupan kumppaneitamme ja metsänomistajia hyvän metsänhoidon menetelmiin.

Olemme sitoutuneet Metsäteollisuuden Ympäristöohjelmaan, johon voit tutustua tästä.

Ympäristösertifikaatit

Sovellamme ISO 14001:2015 standardiin perustuvaa ympäristönhallintajärjestelmää toiminnassamme. Tämän lisäksi käytämme PEFC ST 2002:2013 ja PEFC ST 2001:2008 v2 –standardeja puun alkuperäisketjun todentamiseen.

Puun alkuperäketjun todentamisella varmistamme, että jatkojalostamamme puut ovat peräisin sertifioiduista metsistä. Ympäristöasioiden hyvän hoidon varmistamme ympäristöarvioinneilla sekä sisäisillä että ulkoisilla tarkastuksilla.

Lataa liitteet

PEFC ST 2002:2013 ja PEFC ST 2001:2008 v2 (PDF)
KIWA ISO 14001:2015 (PDF)
IQNET ISO 14001:2015 (PDF)
PEFC/02-34-22 (PDF)
KIWA ISO 9001:2015 (PDF)
KIWA ISO 45001:2018 (PDF)