Update cookies preferences

Kehittämisorientoitunut uuden luoja

31.8.2021

Tuore laatu‑, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkömme Petri Maunula aloitti toimessaan 26.7.2021.

Maunula on koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri ja lisäksi hän on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon teknologiaosaamisen johtamisessa sekä käynyt vuosien varrella muun muassa useita turvallisuus- ja laatupuolen kursseja. Maunula siirtyi Junnikkalalle Best Hallilta, jossa hän työskenteli viimeiset 7–8 vuotta laatu‑, työsuojelu- ja ympäristöpäällikön tehtävissä.

ENSIMMÄINEN KUUKAUSI TAKANA

– Tiesin Junnikkalasta etukäteen lähinnä Kalajoen sahan sijainnin. Myös osa yrityksen tuotteista oli minulle ennestään tuttuja; Junnikkalan puutavaraa käytettiin edellisessä työpaikassani pakkausmateriaalina ja itsekin olen hyödyntänyt sitä puurakentamisessa.

Maunula arvostaakin suuresti sekä omaa rekrytointiprosessiaan että Junnikalan yrityskulttuuria ylipäätään.

– Oli hienoa, että minulle järjestettiin jo rekrytointivaiheessa sahakierros, jolla pääsin näkemään yrityksen toimintaa ja juttelemaan ihmisille. Aloitettuani tehtävässäni olen saanut rauhassa jatkaa tutustumista junnikkalalaisiin, työympäristöön, talon tapoihin ja toimialaan – vaikka korona on toki asettanut omat rajoituksensa.

Maunulan positiivinen ensivaikutelma yrityksestä, porukasta, yhteishengestä ja toimialasta on vain vahvistunut ensimmäisen kuukauden aikana. Muutamia yllättäviä asioitakin on tullut esiin.

– Vaikka jo rekryilmoituksessa kävi ilmi toiminnan laajuus, on se silti edelleen ihmetyksen aihe arjessani. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa “rekkaralli”; kahdelle sahallamme tulee ja niiltä lähtee päivittäin yhteensä 100 rekkakuormaa. Myös koko ketju metsästä loppuasiakkaalle on osoittautunut todella mielenkiintoiseksi. Olen myös paremmin ymmärtänyt, miten merkittävä vientituote metsä on Suomen taloudelle. Ja miten iso työllistäjä sahateollisuus on; mekin luomme työtä 150 junnikkalalaisen lisäksi 250–300 ulkopuoliselle henkilölle.

Työnkuva tuttu – toimiala uusi

Maunulan työnkuva on hänelle edellisestä työpaikastaan tuttu – standardit ovat toki Junnikkalassa uudet ja metalli on vaihtunut puuksi. Maunula on työskennellyt myös kemian prosessiteollisuudessa ja hän näkee siinä paljon yhtäläisyyksiä puunjalostusteollisuuteen; kummatkin kun perustuvat prosessiin ja korkeaan automaation tasoon.

– Työhöni kuuluu muun muassa erilaisten standardien soveltamista käytäntöön, metsien sertifikointia, päästökauppaa sekä erilaista viranomaisyhteistyötä ja ulkopuolisia auditointeja.

Maunula kertoo olevansa ihmisenä sosiaalinen, oma-​aloitteinen, aktiivinen asioiden esilläpitäjä ja tulevansa hyvin toimeen kaikkien kanssa.

– Kehittämisorientoituneena uuden luojana haluan jatkuvasti kehittää sekä yrityksen toimintoja että omaa osaamistani. Tahtotilani oppia lisää puuteollisuudesta on suuri ja luottoni sekä ihmisiin että tekemiseen kova. Haluan myös vaikuttaa työntekijöidemme asenteeseen laatua, turvallisuutta ja ympäristöä kohtaan.

Vaikka asiat ovat Maunulan mukaan Junnikkalassa jo valmiiksi hyvällä tasolla, ne voi aina tehdä paremmin. Kaikkea ei voi kuitenkaan muuttaa kerralla. 

– Mottoni on: “Asia viikossa, 50 vuodessa. Kymmenen vuoden kuluttua tilanne parempi.” On erittäin palkitsevaa, kun tehtyjen toimenpiteiden jälkeen näkee positiiviset tulokset: asiat kehittyvät, tapaturmat vähenevät, paikat saadaan siisteiksi ja porukka viihtyy työssä… Asenne ja suunta ovat aina tärkeämpiä, kuin se, että kaikki olisi lähes täydellistä jo valmiiksi. Se motivoi.

Kälviällä syntyneen ja Kokkolassa tällä hetkellä asuvan Maunula vapaa-​aika kuluu luonnossa ja urheilun parissa.

– Liikun viikoittain metsässä kävellen, vaeltaen, juosten, suunnistaen tai valokuvaten. Olen myös innokas penkkiurheilija; käyn aktiivisesti KPV:n ja Tiikereiden peleissä sekä seuraan TV:stä monia lajeja.

Lopuksi Maunula haluaa kannustaa kaikkia Junnikkalan työntekijöitä tulemaan rohkeasti juttelemaan.

– Suurin osa työstäni on pakko toteuttaa työnjohtajien kautta, mutta kuuntelen mielelläni kaikkia työntekijöitä ja heidän kehitysideoitaan.

Lue myös nämä: