Ota yhteyttä

Puun osto

Metsäsi arvoinen puukauppakumppani

Me Junnikkalalla olemme aina perillä puun alkuperästä, sillä oma metsäosastomme huolehtii ostettavan puun saannista ja kuljetuksista, vastaa puun laadusta ja määrästä sekä varmistaa keskeytymättömät toimitukset.

Metsän myyjä saa puustaan aina maksimaalisen tuoton. Ostamme nimittäin koko puun ja katkomme sen siten, että puusta saadaan mahdollisimman paljon tukkipuuta. Latvukset käytetään lämpölaitoksien energiapuuna.

Puukaupan vaiheet

Puukauppa lähtee yleensä liikkeelle metsänomistajan tai hänen edustajansa lähestyessä metsäosastomme metsäasiantuntijaa. Myös metsäosastomme metsäasiantuntija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä metsänomistajaan.

Puun­myynti­suunnitelma ja tarjous

Puukauppakohteesta laaditaan puunmyyntisuunnitelma, joka toimii Junnikkalan metsäasiantuntijan oppaana metsänomistajan leimikkoon. Uudistushakkuuta koskevan puunmyyntisuunnitelman ja metsäkäynnin perusteella metsäasiantuntijamme tekee metsänomistajalle puunmyynti- eli puukauppatarjouksen.
Se sisältää tiedon mm. korjattavista puutavaralajeista mitta- ja laatuvaatimuksineen sekä tukkipuun yksikköhinnan.

Puukauppatarjouksen pohjalta metsänomistaja ja Junnikkalan puunostaja neuvottelevat puukaupan yksityiskohdista. Huomioimme aina metsäsertifioinnin edellyttämät kestävän kehityksen periaatteen toimintatavat puun korjuulle sekä metsänomistajan omat toiveet koskien vaikkapa säästöpuita tai arvokkaiden luontokohteiden suojelua.

Leimikon korjuu ja loppuselvitys

Puukauppatarjouksen miellyttäessä kumpaakin osapuolta päästään toteuttamaan suunniteltu puunkorjuu. Metsänomistajalla tai hänen edustajallaan on aina mahdollisuus seurata ja valvoa kauppaehtojen mukaisen korjuun toteutumista.

Uudistushakkuut tehdään vakinaisten korjuuyrittäjiemme nykyaikaisella ja tehokkaalla hakkuukalustolla. Korjuuyrittäjämme maksimoivat aina korjattavan leimikon arvosaannon hyödyntäen hakkuukoneidensa tarkkoja apteerausohjelmia. Ensin korjataan sahapuuosuus ja sen jälkeen muut puutavaralajit.

Korjuun päätyttyä metsäasiantuntijamme laatii selvityksen korjatusta leimikosta kertyneistä puutavaralajeista. Selvityksen perusteella laaditaan leimikosta molempien osapuolten hyväksymä ja allekirjoittama mittaustodistus.

Puukauppojemme yhteydessä voi hyödyntää Suomen Metsäsäätiön menekinedistämismaksun verovähennysoikeuden.