Update cookies preferences

Puukaupoille

Metsäsi arvoinen puukauppakumppani

Toimintatapamme sisältää sekä tuottoa että luottoa; luotettavan metsäasiantuntijamme kanssa sinun on turvallista, helppoa ja mukavaa tehdä yhteistyötä. Katkomme puun niin, että siitä tulee mahdollisimman paljon tukkipuuta. Puun myyjänä saat siis reilusti paremman tuoton metsästäsi.

Puukaupan vaiheet

Puukauppa lähtee yleensä liikkeelle metsänomistajan tai hänen edustajansa lähestyessä metsäosastomme metsäasiantuntijaa. Voit myös pyytää Junnikkalan metsäasiantuntijaa tutustumaan metsääsi ja tekemään ehdotuksen kiireellisimmistä hakkuutarpeista. Myös metsäosastomme metsäasiantuntija voi tarvittaessa ottaa yhteyttä metsänomistajaan.

Puunmyyntisuunnitelma ja tarjous

Puukauppakohteesta laaditaan puunmyyntisuunnitelma, jonka perusteella metsäasiantuntijamme tekee metsänomistajalle puunmyynti- eli puukauppatarjouksen.
Se sisältää tiedon mm. korjattavista puutavaralajeista mitta- ja laatuvaatimuksineen sekä eri puutavaralajien yksikköhinnat.

Puukauppatarjouksen pohjalta metsänomistaja ja Junnikkalan puunostaja neuvottelevat puukaupan yksityiskohdista. Huomioimme aina metsänomistajan tavoitteet, metsälain ja metsäsertifioinnin edellyttämät toimintatavat koskien vaikkapa hakkuiden voimakkuutta, säästöpuita ja luontokohteiden huomioimista.

Leimikon korjuu ja loppuselvitys

Puukauppatarjouksen miellyttäessä solmitaan hakkuusopimus, eli puukauppa ja päästään toteuttamaan suunniteltu puunkorjuu. Metsänomistajalla tai hänen edustajallaan on aina mahdollisuus seurata ja valvoa kauppaehtojen mukaisen korjuun toteutumista.

Hakkuut tehdään korjuuyrittäjiemme nykyaikaisella ja tehokkaalla hakkuukalustolla. Korjuuyrittäjämme maksimoivat aina korjattavan leimikon arvokkaimman tukkikertymän hyödyntäen Junnikkalan monipuolisia tukkimittoja sekä hakkuukoneidensa tarkkoja apteerausohjelmia. Ensin korjataan sahapuuosuus ja sen jälkeen muut puutavaralajit.

Korjuun päätyttyä metsäasiantuntijamme laatii selvityksen korjatusta leimikosta kertyneistä puutavaralajeista. Selvityksen perusteella laaditaan puukaupasta molempien osapuolten hyväksymä mittaustodistus.

Puukauppojemme yhteydessä voi tehdä Suomen Metsäsäätiön menekinedistämismaksun, joka on verovähennyskelpoinen (katso: https://www.metsasaatio.fi/menekinedistamismaksu)