Update cookies preferences

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste — privacy policy

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-​asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 16.2.2021

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Junnikkala Oy
PL 47
85101 Kalajoki
(jäljempänä ”me” tai ”Junnikkala”)

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ

Junnikkala Oy:n asiakaspalvelu, info@junnikkala.com, +358 (0)8 4639 300 (vaihde)

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri, rekrytointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja/​tai sopimuksen täytäntöönpaneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen esimerkiksi kyselytutkimuksella,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen.
 • työnhakijoiden tietojen kerääminen.

5. MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, osoitetiedot*;
 • yritystä/​yhdistystä ja yrityksen/​yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y‑tunnus*, yhdistysrekisterinumero* ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*;
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä;

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/​tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/​tai palvelua.

Käsittelemme rekrytointirekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • hakijan perustiedot: etnimi*, sukunimi*, sähköpostiosoite, puhelinnumero* ja syntymäaika*
 • hakijan koulutus- ja työtiedot: pohjakoulutus*
 • hakijan opintoja ja työskentelytoiveita sekä ‑mahdollisuuksia koskevat tiedot

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys rekrytoinnille. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi arvioida hakijan kelpoisuutta työhön.

6. MISTÄ SAAMME TIETOJA?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. KENELLE LUOVUTAMME JA SIIRRÄMME TIETOJA SEKÄ SIIRRÄMMEKÖ TIETOJA EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE?

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet osittain IT-​hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Joissain tapauksissa henkilötietoja voidaan luovuttaa EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Tietojen luovutus riippuu ostamastamme palvelusta, jonka sopimuksessa viitataan tarkemmin, minkälaisesta luovutuksesta on kyse ja mihin niitä luovutetaan.

8. MITEN SUOJAAMME TIEDOT JA MITEN PITKÄÄN NIITÄ SÄILYTÄMME?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

9.MITKÄ OVAT SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-​asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy mahdolliseen suoramarkkinointiin.

10. KEHEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ?

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Junnikkala Oy, Henkilötietojen tarkastuspyyntö, PL 47, 85101 Kalajoki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan asiakkaan väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

11. REKISTERISELOSTETTA KOSKEVAT MUUTOKSET

Junnikkala Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

TIETOA EVÄSTEISTÄ

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat tyypillisesti pieniä tekstitiedostoja, jonka palvelun tarjoajan palvelin lähettää käyttäjän selainohjelmalle pyytäen selainta tallentamaan tiedon käyttäjän päätelaitteelle ja jota kyseinen palvelun tarjoajan palvelin voi myöhemmin pyytää takaisin. Eväste voi sisältää esimerkiksi tietoa käyttäjän asetuksista, historiasta tai kirjautumistiedoista.

Eväste voi olla istuntokohtainen (session cookie) tai pysyvä (persistent cookie). Istuntokohtainen eväste vanhenee, kun käyttäjä lopettaa istunnon web-​palvelussa, ja pysyvät evästeet säilytetään määritettyyn aikarajaan asti tai kunnes käyttäjä itse ne tuhoaa. Selaimet lähettävät evästeen vain sille palvelimelle, joka on sen alun perin käyttäjälle lähettänyt.

Evästeiden käyttö tällä sivustolla

Sivustollamme käytetään seuraavanlaisia evästeitä:

 • Sivuston toimintaan liittyvät evästeet. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjän kielivalinnan muistaminen
 • Sivuston mittaamiseen käytettävät evästeet, esimerkiksi Google Analytics
 • Markkinointiin liittyvät evästeet, kuten Google Adwords ja Facebook-​pikseli

Evästeiden estäminen tai poistaminen

Voit hallita evästeitä ja evästeiden asetuksia oman selaimesi asetuksista. Tämän voit tehdä yleisimmin käytetyistä selaimista seuraavasti: