Ota yhteyttä

Standardit ja CE-merkinnät

Ihmisen ja luonnon parhaaksi

Metsässä on koko maapallon tulevaisuus – siksi kunnioitammekin puunhankinnassa niin metsän myyjää, raaka-ainetta kuin ympäristöäkin.

Puunhankinnassamme suosimme suomalaisen metsäluonnon moninaisuutta, minimoimme haitalliset vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen sekä otamme huomioon maisemalliset tekijät jo hakkuiden suunnitteluvaiheessa.

Kannustamme myös puukaupan kumppaneitamme ja metsänomistajia hyvän metsänhoidon menetelmiin.

Olemme sitoutuneet tällä sivuilla esitettyjen standardien ja sahateollisuuden ympäristöohjelman mukaiseen toimintaan, johon voit tutustua tästä.

Johtamisjärjestelmät

Maailman parhaiden tuotteiden valmistaminen edellyttää panostamista myös johtamisjärjestelmiin. Olemmekin hyödyntäneet vaativia standardeja johtamisessamme jo vuosikymmenien ajan. Johtamisjärjestelmämme kattaa laatu- (ISO9001), ympäristö- (ISO14001) sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin (ISO45001) osa-alueet. Ympäristöjohtamista olemme täydentäneet järjestelmäämme puun alkuperän osalta (PEFC).

Kehitämme johtamisjärjestelmäämme yhteistyössä Kiwan kanssa.

CE-merkityt tuotteet

Valmistamiemme tuotteiden maalaukset, palonsuojamaalaukset, koneelliset lujuuslajittelut ja sormijatkokset ovat CE-merkittyjä. Ulkoverhouslautojen palonsuojamaalaus on erinomainen esimerkki erittäin vaativista tuotteista.

Valmistamme seuraavia CE-merkittyjä tuotteita:
• Ulkoverhouslautojen teollisen maalaus LK18 EN 14915:2013
• Ulkoverhouslautojen teollinen palonsuojamaalaus
• Koneellinen lujuuslajittelu standardin EN14081-1 mukaisesti standardissa EN338 esitettyihin lujuusluokkiin
• Rakennesahatavaran sormijatkaminen standardin SFS EN 15497 mukaisesti

CE-merkinnöissä yhteistyökumppanimme on Finotrol Oy.

Lataa liitteet

KIWA ISO 9001:2015 (PDF)
KIWA ISO 14001:2015 (PDF)
KIWA ISO 45001:2018 (PDF)
PEFC ST 2002:2013 ja PEFC ST 2001:2008 v2 (PDF)
PEFC/02-34-22 (PDF)
FSC-STD-40-004 (3.1), FSC-STD-40-005 (3.1) (PDF)
ISPM 15 -merkintä Kalajoki (PDF)
ISPM 15 -merkintä Oulainen (PDF, multilingual)