Update cookies preferences

Standardit ja CE-​merkinnät

Ihmisen ja luonnon parhaaksi

Metsien kestävällä käytöllä on suuri merkitys maapallolle ja liiketoiminnallamme – siksi kunnioitammekin puunhankinnassa niin metsän myyjää, raaka-​ainetta kuin ympäristöäkin. Puunhankinnassamme huomioimme luonnon monimuotoisuuden, minimoimme haitalliset vesistövaikutukset sekä otamme huomioon maisemalliset tekijät hakkuiden suunnittelussa.

Kannustamme myös puukaupan kumppaneitamme ja metsänomistajia hyvän metsänhoidon menetelmiin.

Olemme sitoutuneet tällä sivuilla esitettyjen standardien ja sahateollisuuden ympäristöohjelman mukaiseen toimintaan, johon voit tutustua tästä.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄT

Maailman parhaiden tuotteiden valmistaminen edellyttää panostamista myös johtamisjärjestelmiin. Olemmekin hyödyntäneet vaativia standardeja johtamisessamme jo vuosikymmenien ajan. Johtamisjärjestelmämme kattaa laatu- (ISO9001), ympäristö- (ISO14001) sekä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin (ISO45001) osa-​alueet. Ympäristöjohtamista olemme täydentäneet järjestelmäämme puun alkuperän osalta (PEFC).

Kehitämme johtamisjärjestelmäämme yhteistyössä Kiwan kanssa.

PEFC-​SERTIFIOINTI

PEFC-​metsäsertifioinnin tarkoituksena on edistää talousmetsien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää hoitoa ja käyttöä maailmanlaajuisesti.
Junnikkala on ollut mukana PEFC-​sertifioinnissa lähes 20 vuoden ajan.

Lisätietoa PEFC-​metsäsertifioinnista löydät täältä:
https://pefc.fi/tutustu-metsasertifiointiin/

Ja uusista vaatimuksista puolestaan täältä:
https://pefc.fi/suomen-pefc-metsasertifioinnin-vaatimukset-uudistuvat/

Lue lisää PEFC-​sertifioinnista ja Junnikkalasta:
https://junnikkala.com/pefc-sertifioinnin-vaatimukset-paivittyivat/

CE-​MERKITYT TUOTTEET

Valmistamiemme tuotteiden maalaukset, palonsuojamaalaukset, koneelliset lujuuslajittelut ja sormijatkokset ovat CE-​merkittyjä. Ulkoverhouslautojen palonsuojamaalaus on erinomainen esimerkki erittäin vaativista tuotteista.

Valmistamme seuraavia CE-​merkittyjä tuotteita:
• Ulkoverhouslautojen teollisen maalaus LK18 EN 14915:2013
• Ulkoverhouslautojen teollinen palonsuojamaalaus
• Koneellinen lujuuslajittelu standardin EN14081‑1 mukaisesti standardissa EN338 esitettyihin lujuusluokkiin
• Rakennesahatavaran sormijatkaminen standardin SFS EN 15497 mukaisesti

CE-​merkinnöissä yhteistyökumppanimme on Finotrol Oy.

LATAA LIITTEET