Update cookies preferences

Junnikkala Oy 60 vuotta

21.9.2020

Tavoitteena kestävää kasvua kotimaassa ja ulkomailla sekä kiinnostavimman työnantajan asema

Junnikkalan saha aloitti toimintansa 60 vuotta sitten samalla paikalla, missä Junnikkala Oy:n Kalajoen tuotantolaitos sijaitsee yhä. Yrityksen toiminnan ansiosta on Junnikkalan toiminta-​alueella saatu pidettyä puolen toista miljardin liikevaihdosta noin miljardi euroa kantorahaa oman alueen talouden rattaissa, työllistetty tuhansia ihmisiä lähikuntien alueella ja sidottu hiiltä Junnikkalan laadukkaisiin lopputuotteisiin valtavia määriä – myös sivuvirrat hyödyntäen.

Juhlavuoden aikana uudistettu yrityksen ilme ja slogan sopivatkin hyvin yrityksen periaatteeseen toimia alueellisena hyvinvoinnin luojana ja elinvoiman kehittäjänä. ”Kestävää kasvua” linjaa myös Junnikkalan tulevaisuuden tavoitteita isossa kuvassa: halua kasvaa, toimia kestävän kehityksen periaatteella sekä entistäkin kutsuvampana työnantajana ja yhteistyökumppanina.

Toimitusjohtaja Kalle Junnikkala summaa, että yrityksen toiminta on muuttunut täysin sen historian aikana: ”Tekniikka ja digitalisaatio ovat tuoneet valtavia loikkia erityisesti tuotannolliseen toimintaan. Samalla metsät kasvavat nykyisin aivan eri vauhdilla kuin viime vuosisadalla ja metsänhoito on kehittynyt harppauksin,” kiteyttää Junnikkala.

Sahatoiminnalle on leimallista syklisyyden jatkuva nopeutuminen, joka näkyy erityisesti raaka-​aineen hankinnassa ja lopputuotteiden myynnissä. Junnikkalassa uskotaankin, että metsävarojen hyödyntämiseen kestävällä toimintatavalla pitäisi kannustaa, sillä se luonnollisesti kehittäisi edelleen myös jo valmiiksi esimerkillisellä mallilla olevaa suomalaista metsänhoitoa, ja vahvistaisi alueellisesti taloudellista hyvinvointia.

Kestävien toimintatapojen vaaliminen ja kehittäminen ovat Junnikkalassa konkreettista ympäristö- kuin talousosaamista.

Kansainvälisen vientiyrityksen tarina alkoi jo sotien jälkeen Aarne Junnikkalan kairatessa puisia vesijohtoputkia, ja poikansa Ismon perustaessa isänsä yritteliään esimerkin innoittamana sahan syksyllä 1960. Rohkeus ja perheyrittäminen palkittiin ensimmäisinä vuosikymmeninä. Tästä esimerkkinä suuren metsäpalon tuhoista sahattu puutavara, jonka tuloilla voitiin investoida yritystä eteenpäin.

Jopa sahapalot on saatu muutettua positiivisiksi käännekohdiksi, kun suurimman palon jälkeen rakennettu uusi saha kolminkertaisti tuotannon vuonna 1980. Tästä sahan tuotantomäärät ovat jatkaneet kasvuaan määrätietoisilla harppauksilla.

Vientitoiminnan aloittaminen on aina merkittävä saavutus. Junnikkala teki ensimmäisen ulkomaankauppansa Englantiin jo vuonna 1972 ja 80-​luvun lopulla vienti muodosti jo puolet sahan liikevaihdosta. Nykyisin vientiä on yli 40 maahan ympäri maailman.

Tällä vuosituhannella on toteutettu vaiheittain sukupolvenvaihdos sekä solmittu yrityskauppoja. Nekin ovat mahdollistaneet yrityksen kasvun.

Viimeisten vuosikymmenten satsauksiin lukeutuvat myös voimakkaat panostukset jatkojalostukseen sekä niiden mahdollistamat uudet liiketoiminta-​alueet. Erilaisten pintakäsiteltyjen tuotteiden tuotannon aloittaminen on ollut osaltaan vastaus talotehtaiden tarpeisiin, mutta myös ratkaisu uudenlaiseen puurakentamiseen.

Sivuvirtojen hyödyntäminen on megatrendi teollisuudessa. Junnikkalalle sivutuotteiden hyödyntäminen on tuttu juttu, sillä lämpöenergiaa on tuotettu alusta saakka ja kaukolämmön tuottamisen Junnikkala aloitti jo vuonna 2002 Kalajoen kaukolämpöverkkoon. Nykyisin Junnikkala tuottaa kaukolämpöä niin Kalajoella kuin Oulaisissakin, ja turvaa kahden taajaman lämmöntuotannon biopolttoaineella. Junnikkala kerää myös metsästä energiaa ja hyödyntää puunhakkuiden yhteydessä tulevia sivutuotteita.

Osaavan työvoiman saatavuus tulee olemaan monessa yrityksessä haaste seuraavan 5 – 15 vuoden aikana isojen ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.

Junnikkalalla henkilöstötilanne on tällä hetkellä hyvä, ja yritys haluaa olla kiinnostava ja kutsuva työnantaja myös tulevaisuudessa.

”Haluamme päivittää mielikuvan toiminnastamme tähän päivään: tuotantomme on muuttunut hanskatyöstä modernin teknologian osaajien työhön,” toimitusjohtaja Junnikkala lupaa.

Junnikkala haluaa olla halutuin työnantaja alueellaan.

Nykyiselläänkin Junnikkalalla tehdään paljon pitkiä työuria. Kalajoen sahalta löytyy työntekijöitä, jotka ovat tehneet koko elämäntyönsä Junnikkalalla. Junnikkalan nykyinen toimitusjohtaja Kalle Junnikkala lukeutuu heihin itsekin. Hän laskee olleensa viidellä vuosikymmenellä mukana yrityksen toiminnassa: ”Muistaakseni olin jonkinlaisena hanslankarina jo alle kymmenvuotiaana.”

Lue myös nämä: