Raha kasvaa puussa ja sen jälkeen Growing Strong ‑tilillämme

Growing Strong ‑tilillämme puusi tuottaa paremmin kuin kasvunsa lopettaneessa vanhassa metsässä. Sijoittamalla puukauppatuloistasi osan tai koko summan Junnikkalan Growing Strong ‑vahvan kasvun tilille saat metsärahoillesi varman ja tasaisen tuoton myös puukaupan jälkeen. Sopimuksen solmiminen hoituu helposti puukaupan maksuista sovittaessa ja rahat saat nostettua joustavasti niin halutessasi.

Mikäli olet kiinnostunut puukaupasta ja Growing Strong ‑tilistä, lähetä alla olevalla lomakkeella viesti omalle asiantuntijallesi. Jos haluat hallinnoida jo tehtyä Growing Strong ‑tilin sopimusta, lataa tarvittavat materiaalit alta ja toimita dokumentit sähköpostiosoitteeseen gstili@junnikkala.com

Alta löydät tilin hallinnointiin liittyvät asiakirjat. Asiakirjat ja kysymykset voit toimittaa Junnikkalalle osoitteeseen gstili@junnikkala.com

Ladattavat asiakirjat löydät täältä:

• Kiinteä 4 % korko koko 6–24 kuukauden sijoitusajan
• Minimisijoitus 5 000 €
• Kolme nostokertaa mahdollista kesken kauden
• Miniminosto 2000€. Tilille jäätävä tällöin vähintään 5000€
• Maksu 50 päivässä nostoilmoituksesta
• Noston tapahtuessa ennen 6kk:n minimiaikaa on korko sovittu korko ‑1 %-yksikkö

Lataa esite täältä (tai tulostettava A4-​esite täältä)

Kysy lisää ja keskustele asiasta oman Junnikkalan metsäasiantuntijasi kanssa.

Olen kiinnostunut vahvan kasvun tilistä!

Kysymyksiä ja vastauksia

B
C
Onko korko kiinteä koko sopimusajan?

Kyllä. Se määritetään tilieräkohtaisesti, kun teemme kanssasi puukauppaan liittyvistä mittauksista ja maksuista niin sanotun mittaustodistuksen ja siihen liittyvän Growing Strong ‑sopimuksen.

B
C
Kuinka pitkäksi aikaa sijoitus ja korko sovitaan?

6–24 kuukauden ajaksi.

B
C
Kuinka pienen tai suuren summan voin sijoittaa?

Minimisijoitus on 5000 €. Metsäasiantuntijan kanssa sovitaan aina tapauskohtaisesti sijoituksen suuruus.

B
C
Mitä puukauppatuloja voin sijoittaa?

Voit sijoittaa Growing Strong tilille Junnikkalan kanssa tehdyn puukaupan väli- ja loppumittaan liittyviä puukauppamaksuja. Rahojen tulee ehdottomasti liittyä kanssamme tehtyyn puukauppaan.

B
C
Voinko nostaa tililtä rahaa kesken sijoituskauden?

Kyllä. Nostoja voi tehdä korkeintaan kolme kappaletta ja noston on oltava minimissään 2000 € ja vastaavasti pääomaa on jäätävä tilille minimissään 5000 €.

Mikäli nosto tehdään alle kuuden (6) kuukauden kuluessa puukaupan tai sen osuuden maksuerän Growing Strong ‑tilille jättämisestä, maksetaan kyseiselle Growing Strong ‑tilille korkoa yksi prosenttiyksikkö (1 %) vähemmän, kuin mitä Growing Strong ‑tiliä koskevassa sopimuksessa on sovittu.

B
C
Kuinka nopeasti saan noston tehtyä?

Nosto onnistuu ns. viiden päivän käsittelyajan ja 45 maksuajan kuluessa, eli 50 päivässä nostoilmoituksesta.

B
C
Koskeeko Growing Strong ‑tiliä pankkisääntely ja talletussuoja?

Growing Strong ‑tiliin ei sovelleta pankkitalletuksia koskevia säännöksiä, vaan Growing Strong ‑tilille jätettävää määrää eli Asiakkaan saamista sääntelevät velkasuhdetta koskevat säännökset. Growing Strong ‑tili perustaa Asiakkaan ja Junnikkalan välille velkasitoumuksen, jossa Junnikkala toimii velallisena ja Growing Strong ‑tilille puukaupan maksuja jättävä Asiakas velkojana.

B
C
Mitä tapahtuu kun Growing Strong ‑tilin määräaika päättyy?

Junnikkala ottaa sinuun yhteyttä ennen määräajan päättymistä. Mikäli vastaava tuote on edelleen saatavilla, voit sopia uudesta määräajasta tuolloin voimassa olevalla korkokannalla ja sopimusehdoilla, tai vaihtoehtoisesti tilierä maksetaan korkoineen sinulle.

B
C
Miten ennakonpidätys ja ALV käsitellään, jos teen Growing Strong ‑sijoituksen?

Voit sopia Growing Strong ‑tiliin liittyvästä sijoituksesta ns. puukaupan nettosummasta, josta on jo kokonaisuudessaan ennakonpidätys suoritettu ja ALV tilitetty metsänomistajalle.

Puukaupan mittaukseen ja maksuun liittyvän ALV:n Junnikkala tilittää metsäomistajalle kokonaisuudessaan ja raportoi sen verottajalle. Toisin sanoen puukaupan arvonlisäveroa ei voi sijoittaa Growing Strong ‑tilille.

Junnikkala pidättää maksettavasta korosta tilityshetkellä voimassa olevan pääomaverokannan mukaisen ennakonpidätyksen suomalaisilta yksityisiltä metsänomistajilta sekä verotusyhtymiltä ja raportoi sen veroviranomaiselle. Korko on saajalleen tuloverolaissa tarkoitettua veronalaista pääomatuloa ja koron saajan tulee ilmoittaa korko henkilökohtaisella veroilmoituksellaan pääomatulona. Junnikkala ei pidätä maksettavasta korosta ennakonpidätystä yritysten osalta.

B
C
Kuka voi solmia Growing Strong ‑tilin sopimuksen?

Asiakas voi olla Junnikkalan kanssa puukaupan tehnyt suomalainen luonnollinen henkilö, verotusyhtymä, yhteismetsä tai yritys. Kuolinpesä tai alaikäiset henkilöt eivät voi olla Asiakkaita. Mikäli Asiakas on verotusyhtymä, yhteismetsä tai yritys, Growing Strong ‑tilin perustaminen ja maksuerän jättäminen Growing Strong ‑tilille voi tapahtua ainoastaan yhdessä tai valtakirjavaltuutuksella.

B
C
Minkälaisen raportin saan Growing Strong ‑tilistä?

Junnikkala lähettää Asiakkaalle kalenterivuosittain raportin Asiakkaan puukaupan tai sen osuuden Growing Strong ‑tilille jättämästä maksuerästä (”Tiliraportti”) kyseistä kalenterivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tiliraportti lähetetään aina neljänkymmenenviiden (45) päivän kuluessa Growing Strong ‑tilin tilitapahtuman ja perustetun Growing Strong ‑tilin lopettamisen jälkeen.

B
C
Mitä tapahtuu Growing Strong ‑tilille, jos metsäomaisuus vaihtaa omistajaa?

Metsäomaisuuden ja solmittujen puukauppojen velvoitteiden siirtymisellä Asiakkaalta kolmannelle ei ole vaikutusta Growing Strong ‑tiliin. Growing Strong ‑tili pysyy edelleen Asiakkaan nimissä.

B
C
Miten hoidan tilin nostoihin ja lopetukseen liittyvät asiat?

Alta löydät tilin hallinnointiin liittyvät asiakirjat. Asiakirjat ja kysymykset voit toimittaa Junnikkalalle osoitteeseen gstili@junnikkala.com

Ladattavat asiakirjat löydät täältä:
Growing Strong ‑tilin nostolomake
Valtakirja

Metsäsi arvoinen puukauppakumppani

Metsien kestävällä käytöllä on suuri merkitys maapallolle ja liiketoiminnallamme – siksi kunnioitammekin puunhankinnassa niin metsän myyjää, raaka-​ainetta kuin ympäristöäkin.

Puunhankinnassamme huomioimme luonnon monimuotoisuuden, minimoimme haitalliset vesistövaikutukset sekä otamme huomioon maisemalliset tekijät hakkuiden suunnittelussa.

Ostamme koko puun ja katkomme sen siten, että puusta saadaan mahdollisimman paljon tukkipuuta. Latvukset käytetään lämpölaitoksien energiapuuna.