Update cookies preferences

Junnikkala Oy — kestävää kasvua vuonna 2022

21.6.2023

Vuosi 2022 käynnistyi sahateollisuudessa positiivisissa merkeissä, mutta tilanne muuttui radikaalisti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Talouden epävarmuustekijät heijastuvat rakentamisen aloituksiin
ja korjausrakentamiseen, mikä näkyi negatiivisesti myös sahatavaran kysynnässä ja hintakehityksessä. Inflaation kiihtyminen, korkojen nousu ja energiakriisi hiljensivät markkinoita toisella vuosipuoliskolla merkittävästi.


Vuosi 2022 oli Junnikkala Oy:n historian paras vuosi liikevaihdolla mitattuna. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta hieman ollen noin 141 milj. € (+2,4 % /​ 2021). Liikevoitto oli noin 31 milj. € (-11% /​ 2021).
Omavaraisuusaste tilinpäätöshetkellä oli n. 60 % (vrt. n. 55 % /​ 2021) ja oman pääoman tuotto oli 48%.


Uuden sahan rakentaminen Oulussa etenee suunnitellusti


Yhtiön mittava, yli 80 milj. €, investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Oulun uuden tuotantolaitoksen infra ja kiinteistöt on rakennettu ja sahan laiteasennukset ovat parhaillaan käynnissä. Uuden laitoksen rekrytoinnit on onnistuneesti saatu maaliin.


Ensimmäisten tukkien on määrä kulkea sahan läpi joulukuussa. Oulun sahan myötä Junnikkala Oy:n
tuotantokapasiteetti kaksinkertaistuu 750 000 m³:iin ja yhtiö vahvistaa asemaansa yhtenä Suomen
suurimmista itsenäisistä sahayrityksistä. Uuden tuotantolaitoksen työllistävä ja aluetaloudelle kohdistuva vaikutus on merkittävä.


Tukkipuun hinta noussut sahatavaran hintakehityksen vastaisesti


Tukkipuun hinta on jatkanut nousuaan kesäkuun alkupuolelle saakka. Samanaikaisesti sahatavaran
hintakehitys on ollut laskusuuntainen. Toiminnan kannattavuuden turvaamiseksi on tärkeää, että tukin
hinta seuraa lopputuotteiden hintojen kehitystä. Lisäksi tukkipuun saatavuus on varmistettava siten,
että kaikki tukkipuuksi luokiteltava raaka-​aine päätyy puutuoteteollisuuden tarpeisiin ja siten pitkään
hiiltä sitoviksi tuotteiksi. Samalla korvataan myös fossiilipohjaisia materiaaleja.


Tällä hetkellä sahatavaran ja jalosteiden kysyntä on hiipunut rakentamisen hidastuttua. Jotta tarjonta ja
kysyntä löytävät tasapainon, nähdään toimialalla todennäköisesti tuotannon rajoituksia loppuvuoteen
mentäessä. Sahatavaran vientimarkkinat ovat tällä hetkellä niin ikään odottavaisia. Pitkällä tähtäimellä
sahateollisuuden tuotteiden globaali kysyntä tulee kuitenkin kasvamaan entisestään puurakentamisen
kasvun myötä.


Lisätiedot:
Kalle Junnikkala
Toimitusjohtaja, Junnikkala Oy
kalle.junnikkala@junnikkala.com,
0500 514 884

Lue myös nämä: