Update cookies preferences

Pohjois-​Pohjanmaan Pro metsä ‑palkinto Junnikkala Oy:lle

14.6.2023

Pohjois-​Pohjanmaan metsäneuvosto on myöntänyt Junnikkala Oy:lle vuoden 2023 alueellisen Pro metsä ‑palkinnon, joka luovutettiin meille keskiviikkona 14.6.2023 Junnikkalan rakennustyömaalla Oulun Laanilassa.

Pro metsä ‑palkinto on tapa kiittää ja kannustaa metsien ja metsäalan hyväksi tehdystä työstä maakunnissa. Palkinto myönnetään henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle yhteisölle kiitoksena aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Vasemmalta: Yhteysjohtaja Arto Sorri Metsäkeskus (oranssi liivi), Metsäneuvoston puheenjohtaja Matti Pahkala (keltainen liivi), Junnikkalan toimitusjohtaja Kalle Junnikkala (oranssi takki)

Palkintoperusteissa kiitellään rohkeuttamme sekä rooliamme ympäristöystävällisen puurakentamisen mahdollistajana, metsäalan puolestapuhujana ja työllistäjänä:

”Junnikkala Oy on toiminta-​aikanaan tarttunut mahdollisuuksiin ja haasteisiin ennakkoluulottomasti. Yritys on laajentanut toimintaansa Kalajoelta Oulaisiin ja on nyt investoimassa Ouluun uutta merkittävää tuotantolaitosta. Maakunnan metsät ovat järeytyneet, niin että tukin jalostuksen kasvattamiselle on edellytyksiä maailmantalouden epävarmoissakin olosuhteissa.  Junnikkalan tuottamia sahateollisuuden tuotteita käytetään enimmäkseen puurakentamisessa. Puurakentaminen on ilmastokestävää rakentamista, sillä rakennuksissa puu toimii hiilivarastona vuosikymmeniä ja jopa pidempäänkin. Yrityksen toiminta vahvistaa alueellisen metsäohjelman ilmastokestävän metsätalouden tavoitetta korvata puulla fossiilisia raaka-​aineita tuotteiden valmistuksessa, rakentamisessa ja energiantuotannossa. Junnikkala Oy tuo metsäalaa esille nuorille merkittävänä toimialana ja vastuullisena työllistäjänä.”

– Olemme kiitollisia tästä hienosta tunnustuksesta ja tulemme jatkamaan pitkäjänteistä työtämme metsien kestävän käytön puolesta myös tulevaisuudessa.

Yhtiömme slogan ”Growing Strong.” kiteyttää niin kestävyyden periaatteisiin nojaavat kasvutavoitteemme kuin lähialueidemme metsien raaka-​aineen ominaisuudetkin.

Ouluun loppuvuodesta valmistuva uusi tuotantolaitoksemme mahdollistaa lähialueiden puun päätyvän hiiltä mahdollisimman pitkään sitoviin käyttötarkoituksiin.

Maailman myllerryksistä huolimatta uskomme pitkällä aikajänteellä kysynnän kasvuun, sillä tarjoamme ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, kertoo toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Lue myös nämä: