Update cookies preferences

Sahateollisuus luo hyvinvointia ympäri Suomen

14.9.2022

Eurooppa ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen ja hänen erityisavustajansa Roosa Pöyhönen olivat yritysvierailulla lauantaina 10. Syyskuuta Junnikkalan Kalajoen sahalla. Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Kalle Junnikkala ja myyntijohtaja Veli-​Matti Junnikkala.

Ministeri Tuppuraisen kanssa keskusteltiin sahateollisuuden tämän hetken näkymistä, alan nykytilanteesta, haasteista ja tulevaisuuden tarpeista. Keskusteluissa nostettiin esiin koko toimialan kannattavuuden kannalta tärkeä raaka-​aineiden saatavuuden turvaaminen sekä logistiikkaan ja energiaratkaisuihin liittyvät päätökset, jotka kaikki ovat keskeisessä roolissa koko sahateollisuustoimialan kannattavuuden ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi.

Metsänomistajia unohtamatta. Keskusteluissa välitettiin viesti siitä, että Suomalaisten metsänomistajien omistusoikeus ja määräysvalta tulisi säilyttää ja päätöksenteossa pitäisi huomioida se, ettei määräysvaltaa siirry yhä enenevässä määrin EU:lle.

Tilaisuuteen oli kutsuttu mukaan myös Kalajoen kaupungin edustajat, kaupunginjohtaja Jukka Puoskari (keskellä) kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Hanna Saari (kolmas vasemmalta) ja valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Markus Forslund (toinen vasemmalta). Junnikkalan henkilöstöstä paikalla oli pääluottamusmies Hannu Junttila (vasemmalla). Kuvassa oikealla Veli-​Matti Junnikkala, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (toinen oikealta) ja Kalle Junnikkala (kolmas oikealta).

Hyvinvointia ja verotuloja

Sahatavara on Suomen neljänneksi suurin vientiartikkeli ollen arvoltaan 2.8 miljardia euroa. Monesti unohdetaan sahojen tuottama merkittävä lisäarvo Suomalaisille metsänomistajille, merkittävä määrä, noin 2/​3 osa tukkipuusta tuloutuu takaisin metsänomistajille kantorahana, josta puolestaan tuloutuu verotuloja valtiolle ja sitä kautta kaikille suomalaisille. Vientimarkkinoiden ja suomalaisten metsänomistajien lisäksi sahateollisuus luo hyvinvointia työllisyyden kautta, sahateollisuuden ollessa merkittävä työnantaja sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Kalajoella 60 –vuotta toiminut Junnikkalan saha on ollut koko historiansa ajan yksi alueen suurimpia työllistäjiä.

Merkittäviä investointeja

Vierailun aikana korostettiin myös sitä, että maailman alati muuttuvasta ja epävarmasta tilanteesta huolimatta Suomalaisessa sahateollisuudessa ollaan valmiita merkittäviin investointeihin.

Junnikkalan Ouluun rakennettavan Laanilan sahan 75 miljoonan euron investointi ja rakennussuunnitelmat olivat luonnollisestikin yksi vierailun aikana käsiteltävistä teemoista. Perheomisteiselle Junnikkalalle investointi on historiallinen ja uusi valmistuva saha tulee olemaan merkittävä tukkipuun ostaja ja työnantaja, työllistämisvaikutus sekä suoraan että välillisesti alihankkijoiden kautta on yli 200 henkilöä.

Suomalaista puuta maailman markkinoille

Arvovaltaisen vierailun kunniaksi Junnikkalan Kalajoen sahalla käynnistettiin tuotantolinjat poikkeuksellisesti lauantaina.  Sahakierroksen aikana tutustuttiin ja läpikäytiin tuotannon ja sahaamisen prosessi alusta loppuun saakka, juuri kuten se tapahtuu tuotannon ollessa käynnissä. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppurainen esitti paljon kysymyksiä ja oli erittäin kiinnostunut tutustumaan sahatuotannon prosesseihin.  Junnikkala toimittaa lautatavaraa noin 40 maahan, viennin osuuden ollessa noin 60 % koko tuotannosta.

Sahojen vaikuttajakiertue

Vierailu oli osa Sahateollisuus ry:n ja sen jäsensahojen järjestämää koko syksyn kestävää Sahojen Vaikuttajakiertuetta. Kiertueen tavoitteena on tehdä alaa päättäjille tutuksi, tuoda esiin toimintaympäristöä koskevien päätösten vaikutuksia sahojen toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä avata toimialan alueellista ja valtakunnallista roolia.

Lue myös nämä: