Update cookies preferences

PEFC-​sertifioinnin vaatimukset päivittyivät

10.2.2023

PEFC-​metsäsertifioinnin tarkoituksena on edistää talousmetsien ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää hoitoa ja käyttöä maailmanlaajuisesti. Metsäsertifioinnin vaatimukset päivitetään viiden vuoden välein yhteistyössä eri tahojen kanssa. Uudistetut vaatimukset otettiin metsätaloudessamme käyttöön kansainvälisen arvioinnin valmistuttua 1.2.2023, ja ulkoiset auditoinnit toteutetaan niiden mukaisesti vuoden 2023 aikana. 

Junnikkalan keskisen alueen korjuuesimies Sirpa Leinonen

– Junnikkala on ollut mukana PEFC-​sertifioinnissa liki 20 vuotta. Yrityksemme on vahvasti sitoutunut toimimaan sertifioinnin määrittämien velvoitteiden mukaisesti – ja määrätietoinen linjamme jatkuu luonnollisesti päivitettyjenkin vaatimusten suhteen, kertoo Junnikkalan keskisen alueen korjuuesimies Sirpa Leinonen.

Jotta sertifiointiin liittyvä tieto päivittyisi koko organisaatioon, ovat kaikki Junnikkalan toimihenkilöt sekä koneyrittäjät ja kuskit suorittaneet tammikuun 2023 aikana Tapio Oy:n järjestämän Sertiseriffi-​kurssin. Kurssilla käytiin läpi PEFC-​metsäsertifioinnin vaatimuksia ja niiden soveltamista osana metsien käytön suunnittelua ja toteutusta. Maastotarkastuksia tekevillä henkilöillä kurssi oli laajempi, hakkuun toteuttajilla hieman suppeampi ja työmaasuunnittelijoillekin oli oma osionsa. 

– Suurin osa Suomen metsäpinta-​alasta on talousmetsiä, joten niihin kohdistuvat toimenpiteet ovat merkityksellisimpiä metsien terveydelle ja sitä kautta luonnon monimuotoisuudelle. Siksi onkin hienoa, että yli 90 % Suomen talousmetsistä on jo PEFC-​sertifioituja. Toki lisäksi tarvitaan totaalisia suojelualueitakin, Leinonen muistuttaa ja jatkaa:  

“Säästämme jatkossa aikaisempaa enemmän lahopuita sekä edistämme niiden muodostumista tekemällä aktiivisesti lahopökkelöitä paikkoihin, joissa niitä ei luontaisesti ole. Kun pökkelöt tehdään taloudellisesti vähäarvoisista – mutta luonnon monimuotoisuuden kannalta merkityksellisistä – puista, ovat niiden aiheuttamat taloudelliset haitat metsänomistajille kohtuullisia. Muita merkittäviä käytännön toimenpiteitä ovat muun muassa suojavyöhykkeiden leventäminen vesistöjen ja avosoiden reunoilla sekä säästöpuiden läpimitan ja määrän kasvattaminen.

Junnikkalan keskisen alueen korjuuesimies Sirpa Leinonen

Metsänomistajille sertifiointi tarjoaa erinomaisen keinon edistää metsänhoidon kestävyyttä ja lisätä metsien elinvoimaa pitkällä aikavälillä. Kuluttajat voivat tunnistaa sertifioidut tuotteet PEFC-​merkistä ja siten helposti varmistaa puuraaka-​aineen vastuullisen alkuperän. 

Maastotarkastuksilla iso rooli, hakkuiden toteuttajat kuitenkin avainasemassa

Suunniteltuihin uudistus- ja kasvatushakkuiden laadunvarmistuksiin liittyviin maastotarkastuksiin on lisätty uudistetut PEFC-​vaatimukset. Sisäisissä auditoinneissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, tehdäänkö hakkuut sovitusti. 

– Tuhatta hakkuutyömaata kohden maastotarkastuksia on tehtävä vuosittain 32. Nämä sisäiset auditoinnit tehdään ”ristiin” eli kukaan meistä kolmesta korjuuesimiehestä ei tee niitä omalla alueellaan. Muiden alueille tehtävistä vierailuista saa bonuksena hyviä vinkkejä omaan toimintaansa, Leinonen sanoo. 

Sisäisten auditointien lisäksi tärkeä osa toiminnan arviointia ovat ulkoiset auditoinnit, joita suorittavat siihen erikoistuneet riippumattomat asiantuntijat.

“Maastotarkastusten lisäksi PEFC-​sertifikaatin vaatimukset huomioidaan työn aikaisessa tarkkailussa sekä työmaasuunnittelussa. Viimeksi mainitussa voidaan kartoittaa säästettäviä tiheikköjä ja säästöpuukohteita, vesistöjen suunnittelussa puolestaan nauhoitellaan valmiiksi suoja-​alueen leveyksiä.  

Junnikkalan keskisen alueen korjuuesimies Sirpa Leinonen

– Avainasemassa hakkuiden läpiviemisessä PEFC-​sertifikaatin mukaisesti ovat kuitenkin hakkuiden toteuttajat, Leinonen muistuttaa lopuksi.

Lisätietoa PEFC-​metsäsertifioinnista löydät täältä: 
https://pefc.fi/tutustu-metsasertifiointiin/ 

Ja uusista vaatimuksista puolestaan täältä: 
https://pefc.fi/suomen-pefc-metsasertifioinnin-vaatimukset-uudistuvat/ 

Lue lisää PEFC-​sertifioinnista ja Junnikkalasta: 
https://junnikkala.com/vaativien-kohteiden-hakkuut-huolella-ja-ammattitaidolla/ 

Lue myös nämä: