Update cookies preferences

Junnikkala ja Loimua solmivat energiantuotannon yhteistyösopimuksen Oulaisten sahalle

1.12.2021

Junnikkala Oy ja Loimua Oy ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä Junnikkala Oy:n Oulaisten sahan energiatuotantoon ja sen kehittämiseen liittyen. Sopimuksen mukaan Loimua hankkii Junnikkalan Oulaisten sahan energiantuotantoon sekä kaukolämmön tuotantoon liittyvän tuotantoinfrastruktuurin itselleen.

Investoinneilla kehitetään sahan energiantuotantoa, Oulaisten kaukolämmön tuotantoa ja kattilalaitos liitetään Loimuan keskusvalvomoon

Loimua investoi Oulaisten sahan kattilaitokselle savukaasupesurin ja teollisen kokoluokan lämpöpumpun sekä suorittaa kattilaitokselle muita perusparannustoimenpiteitä. Investoinnin kokonaisarvo on useita miljoonia euroa.

Toteutettavien investointien avulla sahan energia- ja resurssitehokkuus paranee merkittävästi ja samalla energiantuotannon hiilijalanjälki pienenee. Energiatehokkuutta lisätään mm. hyödyntämällä savukaasujen sisältämää lämpöenergiaa energian tuotannossa. Lisäksi toteutettavilla investoinneilla mahdollistetaan Junnikkala Oy:n sahatavaran tuotannon kasvattaminen lämpöenergian riittävyyden ja sen toimitusvarmuuden osalta.

Investoinnit valmistuvat vuoden 2022 loppupuolella ja Loimua ottaa tällöin kokonaisvastuun sahan energiantuotannosta. Loimua tuottaa jatkossa lämmön Oulaisten sahalle avaimet käteen ‑periaatteella.  Sahan alueella sijaitsevalla kattilalaitoksella tuotetaan jatkossa myös lähes puolet Loimuan Oulaisten asiakkaiden kaukolämmön tarpeesta.

Sahan kattilalaitos liitetään Loimuan keskusvalvomoon, josta käsin valvotaan ja optimoidaan sahan kattilalaitoksen tuotantoa.

Junnikkala toimittaa jatkossa biopolttoaineet Loimuan Pohjois-​Pohjanmaa lämpökeskuksille

Junnikkala ja Loimua ovat sopineet myös polttoaineen hankintayhteistyöstä. Junnikkala toimittaa jatkossa Loimuan Oulaisten ja Kärsämäen lämpökeskuksilla käytettävät biopolttoaineet. Polttoaineet ovat Junnikkalan sahaustoiminnassa ja puunhankinnassa syntyviä sivutuotteita. Oulaisten ja Kärsämäen kaukolämmön tuotanto on lähes täysin hiilineutraalia ja paikallisilla polttoaineilla tuotettua.

Junnikkala investoi Valutecin kanavakuivaamoon – haluaa lisätä tuotantoa Oulaisissa

Junnikkala-​konserni investoi Oulaisten sahallaan Valutecin FB-​kanavakuivaamoon. Sen kapasiteetti on 50 000 kuutiometriä ja sitä käytetään kuusen ja männyn järeämmille mitoille. Junnikkalalle investointi merkitsee tuotannon pullonkaulan poistumista. Uudella puutavarakuivaamolla yhtiö aikoo kasvattaa vuosituotantoaan 140 000 kuutiometristä 190 000 kuutiometriin.

– Ajattelemme pitkällä tähtäimellä. Meille neljännes ei ole kolme kuukautta vaan 25 vuotta. Kuivauskapasiteetin kasvu on tärkeä osa pitkän tähtäimen suunnitelmaamme kasvaa Oulaisissa, kertoo perheomisteisen konsernin toimitusjohtaja Kalle Junnikkala.

Lisätietoja:

Junnikkala Oy, toimitusjohtaja Kalle Junnikkala, puh. 050 051 4884, kalle.junnikkala@junnikkala.com

Loimua Oy, operatiivinen johtaja Janne Lamberg, puh. 040 504 0396, janne.lamberg@loimua.fi

Junnikkala Oy on yksi maailman moderneimmista mekaanisen puunjalostusteollisuuden laitoksista. yli 60-​vuotias yrityksemme on hieman kuin raaka-​aineemme; pohjoisessa pitkään kasvanut ja kokemusten karaisema. Sahaamme, höyläämme ja jatkojalostamme puutuotteita niin Kalajoella kuin Oulaisissakin lähes 40 maahan.

Työntekijöitä meillä on yli 150 – lisäksi työllistämme 200 henkilöä välillisesti alihankkijoidemme kautta. Liikevaihtomme on noin 140 miljoonaa. Olemme ylpeästi osa alati kehittyvän Suomen metsäteollisuuden selkärankaa.

Loimua Oy tuottaa kaukolämpöä ja myy sekä jakelee kaukolämpöä ja maakaasua. Näiden lisäksi tarjoamme energia‑, valvomo‑, käyttö- sekä kunnossapitoratkaisuja kiinteistöille sekä teollisuudelle.

Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Loimualla on 85 000 lämmitys- ja jäähdytyspalvelujen loppuasiakasta Kanta-​Hämeessä, Keski-​Suomessa, Pohjois-​Pohjanmaalla ja Heinolassa. www.loimua.fi

Lue myös nämä: