Update cookies preferences

Oulaisista Japaniin

8.10.2021

Olimme tehneet Japanin-​kauppaa pienessä mittakaavassa jo aiemminkin, mutta viennin voidaan katsoa varsinaisesti alkaneen vuonna 2008 silloin, kun ostimme Oulaisista Pyyn sahan ja höyläämön. Pyyn sahan yritysosto ja siihen liittynyt koko tuotantoyksikön mittava modernisointi olivat meille kokonaisuudessaan suuria investointeja, jotka tehtiin erityisesti Japanin markkinoita silmällä pitäen.

Viennin käynnistymisen suurimpana haasteena oli se, että miten todistamme japanilaisille sen, minkä itse jo tiesimme — tuotteidemme erinomaisen laadun. Japaniin lähetettiin testikontteja, käytiin keskusteluja ja tehtiin vierailuja puolin ja toisin. Kehitimme tuotteitamme ja toimintatapojamme japanilaisten ostajien toiveiden mukaisiksi. Ja lopultakin, saimme kaikki palaset pikkuhiljaa loksahtelemaan paikoilleen. Pitkän työn tuloksena alkoi kauan odotettu konkreettinen vienti Japanin markkinoille.

Japanilaiset arvostavat puutavaramme poikkeuksellista lujuutta ja teknistä laatua – puun kauneutta unohtamatta. Oulaisten yksikössämme on erittäin osaavaa ja tehokasta porukkaa, toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.  Oulaisissa valmistamamme ”Japanin lamina” onkin saavuttanut Japanissa erinomaisen maineen. 

Veli-​Matti Junnikkala, myyntijohtaja

Matkan varrella olimme myös huomanneet sen, että suomalaisissa ja japanilaisissa on yllättävän paljon samaa. Meitä molempia voidaan kuvailla sanalla ”insinöörikansa”. Mikä tarkoittaa sitä, että annetut lupaukset pidetään ja kaupankäyntitekninen arvostus on molemminpuolista. Nämä kaikki yhdessä loivat erinomaisen pohjan toimivalle yhteistyölle.

Japanin lamina

Tuotannostamme menee vientiin 60 %, josta Japanin osuus on puolestaan 30 %. Junnikkala onkin tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista puutavaran toimittajista Japaniin.

Tähän on useita eri syitä, joista merkittävin on puutavaramme poikkeuksellinen lujuus sekä korkea tekninen laatu. Nämä ovat ominaisuuksia, joita ihan erityisesti arvostetaan Japanissa. Kriteerit rakentamisen ja rakennusmateriaalien suhteen ovat siellä erittäin tiukat. Tämä johtuu siitä, että heillä maanjäristykset ovat varsin yleisiä.

Me viemme Japaniin ”laminaa”, josta paikalliset isot liimapuutehtaat valmistavat tehokkaasti pääasiassa erikoismittaisia liimapalkkeja paikallisten tarpeisiin. Standardiratkaisuihin siellä käytetään myös valmiita liimapuupalkkeja, mutta niiden laivaus ja vienti Euroopasta on kuitenkin hidasta.

Liimapalkkeihin perustuvan perinteisen japanilaisen pilaripalkkirakentamisen suosioon lienee suurimpana syynä niiden poikkeuksellinen tapa reagoida maanjäristyksiin; mitä enemmän maa tärisee, sitä lujemmaksi talo muuttuu. 

Japanilaiset arvostavat korkealle myös pohjoisen puuraaka-​aineemme kauneutta. Heidän rakentamisperinteisiinsä kuuluu erittäin olennaisena osana puumateriaalin ja sen visuaalisuuden kunnioittaminen, mikä näkyy muun muassa upeina taidokkaina liitoksina ja puurakenteiden näkyville jättämisenä.

Tulevaisuudennäkymät

Oulaisten yksikössämme on erittäin osaavaa ja tehokasta porukkaa, toimintaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Oulaisten yksikkömme laminatuotteet ovatkin saavuttaneet Japanissa erinomaisen maineen ja ne ovat vakiinnuttaneet asemansa Japanin markkinoilla. Tästä syystä olemme tilanteessa, jolloin meidän pitää pystyä lisäämään tuotantomääriä merkittävästi.

Ouluun suunniteltu uusi sahayksikkömme tulee lisäämään huomattavasti myös ”Japanin laminan” tuotantokapasiteettia – mikä puolestaan helpottaa myös konttilogistiikan järjestämistä. Tarkkuutta arvostavat japanilaiset ovat tosin jo nyt erittäin tyytyväisiä Oulaisten sahalla viennissä työskentelevän Irinamme nopeaan ja täsmälliseen toimintaan sekä konttien hankinnassa että liikenteen suunnittelussa.

Lue myös nämä: