Terveisiä Oulusta, Laanilan teollisuusalueelta.

14.4.2022

Ouluun rakennettavan uuden tuotantolaitoksen rakentaminen on alkanut. Junnikkalan uusi tuotantolaitos rakennetaan Laanilan teollisuusalueelle, erinomaisten kulkuyhteyksien varrelle. Puiden kaato tontilla on tänään jo lähes valmis ja heti pääsiäisen jälkeen päästäänkin aloittamaan maanrakennustyöt.

Modernissa uudessa laitoksessa voidaan työstää tukkeja kaikissa kokoluokissa ja suljetulla sahausprosessilla minimoidaan saha-​alueen sisäinen liikenne. Sahan sijainnilla juuri tällä paikalla tavoitellaan merkittäviä logistiikkahyötyjä sekä raaka- aineen vastaanoton, sivutuotteiden hyödyntämisen että lopputuotteiden kuljetuksen osalta.

Tällä hetkellä arkkitehdit suunnittelevat jo kovaa vauhtia uutta rakennettavaa tuotantolaitosta. Perustuksia aletaan tekemään tulevana kesänä ja kiinteistöjen on määrä valmistua vielä loppuvuodesta. Kiinteistöjen valmistuttua alkaa heti valmistautuminen kone- ja laiteasennuksiin, jotka on suunniteltu tapahtuvaksi kevään ja syksyn 2023 aikana. Laitehankinnat itsessään on aloitettu hyvissä ajoin — noin vuosi sitten. Tuotantolaitoksen käynnistys, automaatioiden asennus ja tekniikan virittäminen vie aikaa ja alussa tuotantomäärät tulevat olemaan hyvinkin maltilliset. Ensimmäisen tukin olisi tarkoitus kulkea linjoilta jouluna 2023.

Uuden tuotantolaitoksen käynnistämisessä ei ole kyse pelkästään rakentamisesta. Tämä on iso ponnistus meille kaikille junnikkalalaisille. Tuotantomäärät tuplaantuvat, tarvitsemme lisää hyvää henkilöstöä, tukkipuun tarve nousee huomattavasti suurempiin mittasuhteisiin ja niin edelleen. Oulun hanke merkitsee Junnikkalan kasvamista ihan eri kokoluokkaan. Kaikilla meidän sektoreillamme tehdään valtavasti työtä tämän eteen jo nyt. Tämä on siis koko yhtiön ja kaikkien junnikkalalaisten mittainen ponnistus.

Kalle Junnikkala, toimitusjohtaja

Puutavaran kysynnän kasvu uusiutuvana raaka-​aineena ja alan positiiviset tulevaisuuden näkymät mahdollistavat Junnikkalan historian suurimman investoinnin.

Perheyrityksenä juuremme ovat vahvasti Kalajoella ja Oulaisissa, koko meidän olemassaolomme kulminoituu näille paikkakunnille. Nämä yksiköt ovat vuosien aikana rakentaneet tulevaisuuttamme ja myös mahdollisuutta investoida uuteen tuotantolaitokseen Ouluun. Oulun hanke puolestaan mahdollistaa Kalajoen ja Oulaisten yksiköidemme entistä paremman tulevaisuuden. Tulemme jatkossa panostamaan voimakkaasti myös Kalajoen ja Oulaisten tuotantolaitosten kehittämiseen. Jokaisella yksiköllämme on omat ja tärkeät erityisominaisuutensa.

Kalle Junnikkala, toimitusjohtaja

Junnikkala vahvistaa entisestään asemaansa Suomen suurimpien sahayhtiöiden joukossa. Yhtiön liikevaihdon arvioidaan nousevan investoinnin tuloksena 250 miljoonaan euroon vuodessa. Uuden sahan tuotannosta noin 90 % tullee menemään vientiin Oulun satamasta ja muista lähialueen satamista noin 50 maahan.

Rakennettavan sahan tuotantokapasiteetti on 350 000 kuutiota valmista tavaraa vuodessa. Uusi saha käyttää raaka-​ainetta n. 700 000 kuutiota vuodessa, josta 80% on mäntyä ja loput kuusta. Junnikkalan hankinta-​alueella oleva uusiutuva, vahvaksi kasvava Pohjois-​Pohjanmaan raaka-​aine on arvostettua ja kysyttyä Junnikkalan jalostamina tuotteina ympäri maailman.

Uuden sahan myötä Junnikkala Oy työllistää suoraan ja välillisesti yli 600 henkilöä. 

Lue myös nämä: