Tehdään tukkikauppaa

Puukaupan tekeminen on monivaiheinen prosessi, jossa niin asiakas kuin luontokin huomoidaan. Tutustu puukaupan vaiheisiin ja pyydä tukkikauppatarjous!

Puukauppatarjous ja tukkikaupan teko

Metsänomistajan ja Junnikkalan välinen puukauppaneuvottelu käynnistyy joko metsänomistajan tai hänen edustajansa yhteydenotolla Junnikkalan metsäasiantutijaan. Joskus tukkikauppaa lähdetään tekemään myös puunostajan aloitteesta.Metsäpalstan mahdollisesta puukauppakohteesta laaditaan puukauppaneuvotteluiden alkuvaiheilla puunmyyntisuunnitelma. Puunmyyntisuunnitelman perusteella Junnikkalan metsäasiantuntija tutustuu myyjän leimikkoon.

Puukauppaneuvottelut

Leimikkoon eli hakkuualueeseen tutustumisen pohjalta metsäasiantuntija laatii puukauppatarjouksen. Puukauppatarjous sisältää yksinkertaisimmillaan hakkuutavan, hakkuualueelta korjattavien puulajien mitta- ja laatuvaatimukset sekä yksikköhinnat.

Junnikkalan metsäasiantuntijan laatiman puukauppatarjouksen pohjalta neuvotellaan tukkikaupan yksityiskohdat loppuun osapuolten kesken.

Puukauppaneuvotteluissa huomioidaan metsälain ja metsäsertifioinnin edellyttämät kestävän kehityksen periaatteen mukaiset toimintatavat puunkorjuussa. Tämän lisäksi otetaan huomioon metsänomistajan omat toiveet esimerkiksi säästöpuiden ja mahdollisten arvokkaiden luontokohteiden suojelun osalta.

Puunkorjuu ja uudishakkuut

Molempien osapuolten ollessa tyytyväisiä puukauppatarjoukseen, solmitaan puukauppasopimus ja toteutetaan puunkorjuu. Junnikkalan pitkäaikaiset korjuuyhteistyökumppanit toteuttavat puunkorjuut ja uudishakkuut modernilla sekä tehokkaalla hakkuukalustolla.

Korjuuyrittäjät hyödyntävät hakkuukoneiden tarkkoja apteerausohjelmia korjattavan leimikon arvosaannon maksimoimiseksi. Metsänomistaja voi halutessaan seurata ja valvoa kauppaehtojen mukaisen puunkorjuun toteutumista.

Korjuun jälkeen metsänomistajalle toimitetaan selvitys korjatusta leimikosta kertyneistä puutavaralajeista. Selvityksen perusteella tehdään mittaustodistus leimikosta, joka johtaa puukaupan tilitykseen maanomistajalle.

  • Tehdään tukkikauppaa!

    Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä alla oleva lomake ja Junnikkalan puunhankintaosaston henkilökunta ottaa yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.

    Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

     

Jaa sisältö

Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä alla oleva lomake ja Junnikkalan puunhankintaosaston henkilökunta ottaa yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.

 

PUUKAUPAN VAIHEET

Junnikkalan puukauppojen yhteydessä voi hyödyntää myös Suomen Metsäsäätiön menekinedistämismaksun verovähennysoikeuden. Menekinedistämismaksun tarkoitus on edistää suomalaisten puutuotteiden menekkiä.

Tukkikaupan vaiheet