22.03.2018

Uusi HSEQ-päällikkö aloittanut Junnikkalalla

Haluamme panostaa kestävään kehitykseen ja laatuun, niin toiminnassamme kuin henkilöstömme osalta. Uusi HSEQ-päällikkömme Markku Mäkitalo varmistaa, että meillä Junnikkalalla toimitaan itse sovittujen pelisääntöjen ja ulkoa saatujen määräysten puitteissa.

Me Junnikkalalla koemme vastuumme yhteisestä ympäristöstä tärkeäksi ja toimimme sen mukaan. Alati kehittyvät ympäristönsuojelun asetukset ja omat laatuvaatimuksemme haastavat meidät kehittämään toimintaamme alati paremmaksi. Alkuvuodesta osana Junnikkalan tiimiä aloittanut Markku Mäkitalo pitää jatkossa huolen, että yrityksen kaikessa toiminnassa huomioidaan muun muassa asioiden elinkaarinäkökulma:

- Päätöksiä tehdessä johtamisjärjestelmän sisällä niiden tulisi perustua elinkaareen. Turhan usein katsellaan hankintahintaa, eikä pohdita kokonaisuutta, Mäkitalo kuvailee.

Lähemmäs 70 eri kokoluokan yrityksessä aikaisemmin kehityshankkeiden läpivientiä ja johtamisjärjestelmien ylös ajamista tehnyt Mäkitalo (dipl.ins.) kokee edukseen sen, että on saanut liikkua pitkin tilaustoimitusketjua erilaisilla aloilla.

- Olen toiminut laajalla kirjolla toimialoja; palveluyrityksistä meriteollisuuteen ja sieltä aina konepajojen kautta rakennusteollisuuteen. Esimerkiksi Junnikkalan Kannolta kotiin -videossa näkyy neljä yritystä, joille olen tehnyt johtamisjärjestelmät, Mäkitalo naurahtaa.

HSEQ* termien takana työturvallisuus, laatu, ympäristö ja hyvinvointi Junnikkalalla Mäkitalon titteli on HSEQ-päällikkö, joskin työnkuva on paljon moninaisempi mitä titteli antaa ymmärtää:

- Toimitusjohtaja on kutsunut minua positiivisessa mielessä kyseenalaistajaksi, Markku kertoo.

- Itse näen roolin hyvin pitkälle talon sisäisenä asiantuntijana, joka tukee, auttaa sekä kehittää kyseisiä toimia yhteistyössä johdon, työntekijöiden ja yrityksen sidosryhmien kanssa, hän jatkaa.

HSEQ-päällikön työhön kuuluu varmistaa muun muassa se, että toimitaan itse sovittujen pelisääntöjen ja ulkoa saatujen määräysten puitteissa.

- Lopullinen vastuu lain ja käytännön tekemisen suhteen on aina esimiehellä. Minun tehtäväni on auttaa ja tukea esimiestä onnistumaan sekä kehittymään, Markku selventää.

Sisäisen asiantuntijan rooli tulee esiin yrityksen kasvaessa Junnikkalalla on itse listattu matkan varrella sidosryhmältä tulleita vaatimuksia ja näitä on tähän mennessä kertynyt jo yli 50 erillistä kokonaisuutta.

- Meillä on useita CE-merkittyjä tuotteita, vaatimuksia puun alkuperälle ja lukuisia viranomaisvaatimuksia – lista on pitkä. Siksi onkin tärkeää, että joku keskittyy tähän kokonaisuuteen, Mäkitalo pohtii.

- Yrityksissä hukataan helposti resursseja, kun asioita osaoptimoidaan ja hajautetaan eri ihmisille eikä katsota kokonaisuutta, hän summaa.

Junnikkalalla kasvu ollut kovaa pitkällä aikajänteellä katsottaessa ja oman työn ohella hoidettavasta mallista on kasvettu ohi. HSEQ-vastuullisen tehtävä onkin myös vapauttaa resursseja asiantuntijoilta heidän perustyöhönsä ja varmistaa, että kokonaisuus pysyy kasassa. HSEQ-työ voidaan jakaa kahteen osaan ja tulos tulee pienin askelin HSEQ-asioita tarkastellessa Junnikkalalla voidaan asiat jakaa periaatteessa kahteen osaan: vaatimustenmukaisuuteen ja toiminnan sekä prosessien kehittämiseen.

Junnikkala tarjoaa laadukkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia tuotteita sekä palveluita.

- Vaatimustenmukaisuus tarkoittaa käytännössä seuraavia asioita:

  • Haluamme toimia ja osoittaa, että koneet, laitteet ja palvelut, joita käytetään ovat turvallisia.
  • Työpaikka ja työmaa ovat turvallisia: haluamme kaikki työntekijät terveenä kotiin työpäivän päätteeksi.
  • Pystymme tarjoamaan laadukkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia tuotteita sekä palveluita.
  • Toimintamme on tehokasta ja laadukasta: tehdään oikeita asioita ja tehdään ne oikein,

Mäkitalo listaa.

Historian valossa usein nähdään tekemistä tuotteen näkökulmasta. Nykyään näkökulma enemmän toiminnan laadukkuudessa ja siinä, että luodaan ympäristöä, jossa on helppo työskennellä.

Järjestelmäpuolen rinnalla toinen puoli kova toiminnan ja prosessien kehitys.

Alkuvaiheessa työssä menee paljon aikaa järjestelmien rakentamiseen, mutta tulevaisuudessa painopiste kallistuu toiminnan kehittämisen puolelle, jolloin lähdetään systemaattisesti kehittämään toimintaa, Markku kertoo.

Usein ulkopuolisilla on sellainen kuva, että kehitys olisi isoja loikkia investointien kautta. Unohtuu se, että tulosta tulee yleensä parhaiten pienin askelin, joita otetaan päivittäin, Mäkitalo selventää.

Toivotamme Junnikkalalla Markun lämpimästi tervetulleeksi ja uskomme, että hänen työpanoksensa tuo toimintaamme hallittua kehitystä kohti kokonaisvaltaisesti laadukkaampaa yritystoimintaa. Kestävän kehityksen asiat ovat meille tärkeitä ja koemme velvollisuudeksemme hoitaa asioita vastuullisesti. Metsä merkitsee meille yhteistä tulevaisuutta.

*HSEQ-lyhenne tulee sanoista työterveys- ja -turvallisuus (Health and Safety), ympäristö (Environment) ja laatu (Quality). HSEQ-arvioinneissa tarkastellaan näitä eri osa-alueita kokonaisuuksina ja näiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. 

Jätä yhteydenottopyyntö täyttämällä alla oleva lomake ja Junnikkalan puunhankintaosaston henkilökunta ottaa yhteyttä mahdollisimman pikaisesti.

Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteemme.